Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
acquydracula (caubepkbadao)

Bài:1
vao dc 5 phut lai bt
2016-01-28 00:03:35

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

xhtthx (fiwehit)


Bài:13

***.lác từ luk 10h chua vao dk.bjo lai bao tri
2016-01-28 00:05:55