Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥