Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

VOTE 5 SAO - NHẬN QUÀ SIÊU CAO!
bởi Nami ☆☆☆☆☆ ♥♥
Ông Kẹ xuất hiện
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Sự kiện Bầy trẻ đi lạc
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥