Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Cập nhật phiên bản mới 076
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥
Be the first to add a post!