Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Báo lỗi nạp thẻ và lỗi nạp SMS
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Nên đọc trước khi muốn báo lỗi
bởi anhbin ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Be the first to add a post!