Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Sự kiện Giỗ Tổ 2020
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Thông Báo Sự Kiện x2 Thẻ Nạp
bởi Nami ☆☆☆☆☆ ♥♥
Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥