Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
pecongalam (gaconpro - cuikhoai)

Bài:2116
không biết ad nghĩ gì lại bỏ ap dụng miễn thương trong pvp và truy nã đi . nểu bỏ miễn thương sao ad không bỏ né luân đi . những clas không có ne hoặc né ít thì họ phải có miễn thương để sống chứ . kiểu này thì quá lơi cho db .
2019-04-15 21:25:19
like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

bỏ né ??? ngáo chó à
2019-04-15 21:38:04
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

miễn thương chỉ là cs hỗ trợ thoi thằng ngu
2019-04-15 21:38:30
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

còn né là cs nổi bật của phái đầu bếp =)) nói như m thì bỏ cả cm pd đi =)) nhảm vl
2019-04-15 21:39:14
pecongalam (gaconpro - cuikhoai)


Bài:2116

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
miễn thương chỉ là cs hỗ trợ thoi thằng ngu
cũng giảm st mà
2019-04-15 21:40:04
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

học nỗ lực ko ngừng là có miễn thương
2019-04-15 21:40:04
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

đồ giảm né song đá giảm né r còn đá né nữa mà vẫn kêu đb có lợi =))
lợi lồ.n à
2019-04-15 21:40:05
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

Trích dẫn bài viết của pecongalam|gaconpro|cuikhoai
cũng giảm st mà
thì liên quan ₫éo gì đòi giảm né
2019-04-15 21:40:35
pecongalam (gaconpro - cuikhoai)


Bài:2116

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
bỏ né ??? ngáo chó à
ad bỏ mt được thì bỏ né được chứ
2019-04-15 21:41:06
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

miển thương mà tk nài cho lên đc 100% thì chả khác j né
2019-04-15 21:41:06
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

bh có đá né thì ₫éo có clan nào là k có né hết nhé =)) nghèo or gà thì chịu
2019-04-15 21:41:19
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

miển thương mà tk nào cho lên đc 100% thì chả khác j né
2019-04-15 21:41:39
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

Trích dẫn bài viết của pecongalam|gaconpro|cuikhoai
ad bỏ mt được thì bỏ né được chứ
mt so sánh thế lồ.n nào với né đc ?
né là cs cơ bản của đb bỏ thì xt kk bỏ cm vs bỏ pd đi ?
ăn nói như buồi
2019-04-15 21:42:12
12h33p6 (uuuygfd - ds12233)


Bài:1182

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
miển thương mà tk nài cho lên đc 100% thì chả khác j né
hóg 100% mthuơg từ ai đó nhỉ
2019-04-15 21:42:22
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

né nếu lên đc 100% thì bất cmn tử r
2019-04-15 21:42:37
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19737

bỏ né để đb có cái gì ?
hả có cái gì ? xàm lồ.n là giỏi
2019-04-15 21:42:45